Available courses

اطلاعات دوره

زمان ثبت نام

تا 8 شهریور ٩٨

زمان دوره

صبح ١٥ شهریور تا شب ٢٢ شهریور ٩٨

مکان برگزاری

هتل پارسیان کرمانشاه

مکان‌های اسکان شرکت کنندگان

هتل پارسیان کرمانشاه - ظرفیت تکمیل شد

هتل جمشید کرمانشاه

هزینه دوره

٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ریال به ازای هر نفر (شامل هزینه‌های اقامت،‌صبحانه و ناهار)

 سهم همکاران علی‌بابا برای ثبت نام 

٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ریال (کسر از حقوق در ١٠ قسط)


امکان ثبت نام بستگان درجه یک شامل پدر،مادر، همسر، خواهر، برادر و فرزند مشابه همکاران وجود دارد.

برنامه زمان‌بندی همایش

پنج شنبه ١٤ شهریور

ورود  استقرار و  (شام)

جمعه تا یکشنبه ـ ١٥ تا ١٧ شهریور

برگزاری سه روز اول دوره (زمان شروع از٨:٣٠  صبح و زمان پایان تقریبی است،‌ هر روز شامل صبحانه و ناهار)

دوشنبه و سه شنبه ـ ١٨ و ١٩ شهریور

تمرین‌های دوره و استراحت (صبحانه)

چهارشنبه تا جمعه ـ ٢٠ تا ٢٢ شهریور

برگزاری سه روز دوم دوره (زمان شروع از ٨:٣٠ صبح و زمان پایان تقریبی است،‌ هر روز صبحانه و ناهار)

شنبه ٢٣ شهریور

خروج (صبحانه)


راهنمای ثبت نام در همایش کرمانشاه

شرایط کنسلی

تا 15 مرداد

10 درصد شهریه کسر خواهد شد

تا 1 شهریور

20 درصد شهریه کسر خواهد شد

تا 7 شهریور

50 درصد شهریه کسر خواهد شد

از 7 تا 11 شهریور

75 درصد شهریه کسر خواهد شدهمه‌ي راهبران واقعي، ساخته مي‌شوند، راهبر به دنيا نمي‌آيند. حتي كساني كه براي راهبري به دنيا مي‌آيند، اگر خودشان را به عنوان راهبر توسعه ندهند، با شكست مواجه خواهند شد، يعني اگر بر راهبر بودن و تمرین موثر راهبري تسلط پيدا نكنند، در راهبري شكست مي‌خورند.